Stockholm Årsta Kombiterminal fullt uthyrd när Carrier Transport AB flyttar in

I april 2014 flyttar Carrier Transport AB in på Stockholm Årsta Kombiterminal i södra Stockholm där de hyr 5540 kvm i Crossdock-fastigheten. Deras närmaste grannar blir Kyl och Frysexpressen, ICA och GW-bulk som sedan tidigare är klara för att etablera sig på terminalen.

På Stockholm Årsta Kombiterminal kommer alla sorters gods att kunna hanteras då det finns lokaler för både varmt och kallt behov. De nya moderna portalkranarna bidrar också till en ökad kapacitet i godshanteringen då de kan lyfta upp till 70 ton. Logent Port & Terminals är operatören som sköter driften av kranterminalen och lyfter enheter till och från de nya tågspåren.

Carrier Transport är ett flexibelt åkeriföretag med en bred fordonspark innehållande allt från budbilar, kranbilar, kylbilar, distributionsbilar etc. Styrkan i företaget är att det med korta ledtider kan bemöta kundens önskemål och skräddarsy logistik-, bud- och distributionslösningar. Även plock och pack utförs i stor skala. Företaget verkar dagligen från Skåne upp till Gävleborg med egna fordon. Dagliga linjebilar trafikerar mellan Göteborg och Stockholm. Med samarbetspartners täcks även övriga landet samt Finland och Norge. 

-  Vi är jätteglada att Carrier Transport AB etablerar sig hos oss på Stockholm Årsta Kombiterminal. De har tydliga ambitioner om att bidra till ett hållbart Sverige genom att verka för att mer gods ska åka på järnväg, säger Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen.

Carrier Transport AB anser att lösningen för framtidens behov i Stockholmsområdet är att minska antalet transporterade godsenheter på landsvägen. Årstas strategiska läge med endast 6 km till citykärnan i direkt anslutning till järnvägen gör det möjligt att erbjuda marknaden nya effektivare och miljövänligare transportlösningar via järnvägen.

- Vi ser fram emot inflyttningen till den nya kombiterminalen. Detta är ett led i vår strävan att minska miljöpåfrestningarna och öka kvaliteten på utförda tjänster. Både vi, våra kunder och våra blivande kunder kommer att kunna möta de idag högt satta miljö- och kostnadskraven. Vi ser i dagsläget järnvägen som enda sättet att kunna utmana cabotagetrafiken. Besparingarna blir både ekonomiska och miljömässiga vilket förhoppningsvis även kommer att leda till fler arbetstillfällen, säger Hannes Gidlund Vd Carrier Transport.

För mer information:

Per Gustafsson Affärsutvecklare affärsområde Godsterminaler Jernhusen, 08-410 626 37

Hannes Gidlund, Vd på Carrier Transport, 073-399 99 97

Mika Wahl, Styrelseordförande på Carrier Transport, 070-984 52 78 

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 245 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 234 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,6 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

- Vi är jätteglada att Carrier Transport AB etablerar sig hos oss på Stockholm Årsta Kombiterminal. De har tydliga ambitioner om att bidra till ett hållbart Sverige genom att verka för att mer gods ska åka på järnväg.
Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen.