Stockholms ”naturligaste” toalett invigd på Stockholms Centralstation

I samband med World Toilet Day den 19 november passade Jernhusen på att inviga den nya toaletten på Centralstationen i Stockholm. Toaletten har designats med inspiration från naturens olika element såsom eld och vatten samt med inslag som attraherar flera av besökarnas sinnen.

Hela toaletten är uppbyggd utifrån starka kontraster. När man kommer in i lokalen får man känslan av att stå i en skog med sus och kvitter för att sen komma in till rummets kärna där tvättställen står framför artificiella eldslågor.

- Våra undersökningar visar att resenärerna tycker att miljön på stationernas toaletter är en viktig faktor för trivsel och trygghet på stationen. Om vi utvecklar en toalett som är fräsch och modern och samtidigt får resenärerna att höja på ögonbrynen och känna ”wow”, då har vi lyckats med att skapa en miljö som ger det lilla extra, säger Cajsa Lindgårdh, marknadskommunikatör på Jernhusen.

Designern Bea Szenfeld är igenkänd för sin förmåga att uttrycka sig och sin kreativitet genom svårarbetade material. Med hjälp av skickligt handarbete har hon skapat ett plagg endast av toapappersrullar och dekorerat detta med 250 Swarovski stenar.

- Toapappersrullen är inget nytt material för mig. Jag kommer ihåg att som barn kunde jag sitta i timmar och klistra tomteskägg samt göra taxar av just toapappersrullar. En fantastisk utmaning att denna gång skapa något med hög modegrad, säger Bra Szenfeld

Den specialdesignade klänning kommer stå uppställd på Centralstationen fram till 26 november och ska under tiden auktioneras ut till förmån för World Toilet Day, som lyfter upp frågan kring globala sanitära utmaningar.

För mer information:
Cajsa Lindgårdh, marknadskommunikatör Jernhusen, 0734-39 26 22

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 245 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 234 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,6 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Våra undersökningar visar att resenärerna tycker att miljön på stationernas toaletter är en viktig faktor för trivsel och trygghet på stationen. Om vi utvecklar en toalett som är fräsch och modern och samtidigt får resenärerna att höja på ögonbrynen och känna ”wow”, då har vi lyckats med att skapa en miljö som ger det lilla extra.
Cajsa Lindgårdh, marknadskommunikatör på Jernhusen