Ström & Gulliksson och Advokatbyrån Gulliksson flyttar in i Glasvasen i Södra Nyhamnen i Malmö

Jernhusen har tecknat ytterligare ett hyresavtal i kontorshuset Glasvasen, som byggs intill Centralstationen i Malmö. Ström & Gulliksson och Advokatbyrån Gulliksson hyr ett helt våningsplan och flyttar in i slutet av 2015. Nu återstår endast en tredjedel av kontorsytan i det nya kontorshuset att hyra ut.

Glasvasen med sitt stationsnära läge i Södra Nyhamnen är en unik fastighet utifrån dess utformning och miljöklassning. Kontor i närheten av Centralstationen är attraktiva och stärker både regionens och företagens möjlighet till utveckling.

- Glasvasen möter våra krav på en attraktiv arbetsplats för vår personal och är dessutom lättillgänglig för våra kunder, inte minst våra utländska kontakter, säger Björn Andersson, Senior partner på Ström & Gulliksson.

Att imagebyggande och nätverkande företag vill etablera sig i stationsnära stadsdelar med direkt koppling till kollektivtrafiken är en stark trend i alla storstadsregionerna.

- Våra kunder består till stor del av kunskapsintensiva och kreativa företag varför Glasvasens unika arkitektur och innovativa profil känns mitt i prick, säger Jens Olsson, Managing partner på Advokatbyrån Gulliksson.

Ström & Gulliksson är en patentbyrå och Advokatbyrån Gulliksson är en affärsjuridisk byrå. Bolagen bedriver verksamhet i kontorsgemenskap. Det är deras Malmökontor som nu flyttar till Glasvasen.

- Vi är mycket glada och stolta över att Ström & Gulliksson och Advokatbyrån Gulliksson har valt Glasvasen för sitt nya kontor. Intresset är mycket stort för lokaler Södra Nyhamnen och vi fortsätter nu att utveckla området med nya attraktiva delar, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef Stadsprojekt Jernhusen.

Glasvasen kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM-SE, nivå Excellent. Jernhusen har tecknat ett så kallat Grönt Hyresavtal vilket innebär att fastighetsägare och hyresgäst kommer att samverka för att minska miljöpåverkan inom bland annat energiförbrukning, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

För mer information:

Rolf Larsson, regionchef Stadsprojekt Jernhusen, 070-602 47 40

Peter Härle affärsutvecklare Jernhusen 0734-13 32 55  

Björn Andersson, Senior partner, Ström & Gulliksson AB, 070-510 14 35

Jens Olsson, Managing partner,  Advokatbyrån Gulliksson AB,  040-664 44 00

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 232 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 185 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 11,4 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

- Vi är mycket glada och stolta över att Ström & Gulliksson och Advokatbyrån Gulliksson har valt Glasvasen för sitt nya kontor. Intresset är mycket stort för lokaler Södra Nyhamnen och vi fortsätter nu att utveckla området med nya attraktiva delar.
Ann Wiberg, affärsområdeschef Stadsprojekt Jernhusen