Utdelning av varuprover mest populärt på järnvägsstationer

Svenskarna vill ha fler events på järnvägsstationerna och vill gärna underhållas i väntan på resan. Den enskilt mest populära aktiviteten är utdelning av varuprover, men även utökad information om service och utbud efterfrågas. Det visar en undersökning som Jernhusen Media genomfört om vad tågresenärer uppskattar i reklamväg på Sveriges järnvägsstationer.

– Vi står inför omfattande förändringar på stationerna och investerar stora summor för att skapa en ny upplevelse av centralstationerna. Målet är att skapa en bättre upplevelse för resenärerna med interaktiva kampanjer samt att skapa fler effektiva reklamytor, säger Lars-Christer Andersson, tillförordnad produktområdeschef för Jernhusen Media.

På frågan ”Vilken typ av aktivitet uppskattar du mest på en station?” kommer trafikinformation högst. 87 procent tycker att det är mycket eller ganska bra. Därefter följer gratistidningar på 78 procent. På tredje och fjärde plats kommer ”information om service och utbud på stationen” och ”utdelning av varuprover” med 73 respektive 40 procent som uppger att dessa aktiviteter är ganska eller mycket bra. De två senare är hörnstenar i Jernhusen Medias satsning.

- Vi har Milano som förebild, där reklamen är snyggt integrerad på stationen och har blivit  en plats där välkända varumärken gärna profilerar sig. I Sverige vill vi på samma sätt integrera reklambudskapen i vår stationsmiljö för att bli ett förstahandsval för eventkampanjer där varumärken vill synas i en miljö med liv och rörelse, säger Lars-Christer Andersson.

I april introducerar Jernhusen Media digitala reklamskyltarna på Stockholm Centralstation.

Skyltarna kommer att innehålla 30 procent information om utbud och service på stationen och 70 procent reklam. Den höga andelen information gör även att uppmärksamhetsvärdet för reklamen ökar, vilket är positivt för de reklamintäkter som genereras via digitala skyltar.

Jernhusen Media planerar årligen för cirka 1000 evenemang på drygt 45 stationer, och har en ambition att öka det ytterligare. Idag besöker 500 000 personer Jernhusens stationer varje dag, och det kollektiva resandet ökar.

För mer information:
Lars-Christer Andersson, tillf. produktområdeschef Jernhusen Media, tel: 072-209 79 92
www.jernhusenmedia.se

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera