Uthyrningen går som tåget vid Centralstationen i Malmö

Trycket är stort och många företag visar intresse för lokaler i Södra Nyhamen. På tre månader har 30 procent av Jernhusens kontorsfastighet Foajén i stationsområdet i Malmö blivit uthyrd.

- Centralstationsområdet, Södra Nyhamnen och fastigheten Foajén är ett av Malmös mest attraktiva kontorslägen. I Foajén, som certifieras med fokus på människors välbefinnande i arbetslivet, har vi uppnått en ny hyresnivå i Malmö, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef Stadsutveckling på Jernhusen.

I kontorsfastigheten Foajén finns 7 700 kvadratmeter kontor varav 2 600 kvadratmeter är uthyrda fördelat på fyra olika hyresgäster. Bona var första företag att teckna hyresavtal och flyttar in i december 2019. Den fortsatta planeringen av Södra Nyhamnen omfattar bostäder, kontor och en domstolsbyggnad.

Företagen vill ha moderna arbetsplatser med närhet till kollektivtrafiken. Hållbart resande är en viktig faktor för både medarbetare och företag.

- Det finns ett stort intresse för att arbeta och etablera kontor vid Malmö Centralstation. Vi fortsätter att utveckla området och den kommande detaljplanen för Södra Nyhamnen är viktig för att fortsätta skapa såväl bostäder som arbetsplatser i kommunikationsnära lägen, säger Ann Wiberg.

Fakta:

Jernhusen startade bygget av Foajén under 2017 och inflyttningen är planerad till årsskiftet 2019/2020. Fastigheten, som kommer bli arbetsplats för 700 personer, är den andra kontorsbyggnaden som byggs i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen. Foajén består av åtta våningar med totalt 7 700 kvm kontorsyta samt 1 100 kvm för handel och service i gatuplan. Utöver en miljöcertifiering enligt BREEAM kommer byggnaden också certifieras enligt WELL, en ny internationell byggstandard med fokus på människors välbefinnande i arbetslivet.

Mer information:

Ann Wiberg, Chef affärsområde Stadsutveckling, 0734-39 26 28

Cecilia Granath, Pressansvarig, Jernhusen, 0734-39 26 21 

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 155 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16,3 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.