Vem vinner Årets Resenärsvän 2012

I år är det fjärde gången som Jernhusen delar ut det traditionella Jernhusenpriset till Årets Resenärsvän. Förra året vann Gunnel Hagström, ledsagare i Göteborg. Vem ska vinna i år?

Jernhusen efterlyser nu nomineringar till Årets Resenärsvän. Alla som har ett förslag på någon eller några som gjort en särskild insats för resenärerna under 2011 är välkomna att bidra med sin nominering. Det kan vara vid ett enskilt tillfälle eller en långvarig lösning, det kan vara stort och smått.

Priset delas ut av Kerstin Gillsbro, Jernhusens vd, i samband med Jernhusens årsstämma och seminarier den 25 april på Norra Latin.

Förslag och motivering lämnas senast den 5 april 2012 till cecilia.granath@jernhusen.se. Skriv Årets Resenärsvän i ärenderaden.

För mer information:
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, tel: 08-410 626 21, cecilia.granath@jernhusen.se

<p><em>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 239 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 256 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,8 miljarder kronor.</em>            </p>

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.