Cortus Energys WoodRoll-anläggning i Höganäs


Fotograf: www.cortusenergy.com/hoganas

WoodRoll-anläggningningen för förnybar energigas och biokoks i Höganäs invigs 19 juni 2018.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Prenumerera