Expertgrupp för livscykelanalys (LCA) möts i Stockholm

World Steels Associations LCA expertgrupp håller möte i Stockholm 20-22 april. I gruppen finns experter från stålföretag från alla världsdelar med företrädare från bland annat Kina, Sydkorea, Japan, Tyskland, Österrike, Frankrike, England, Sverige, Finland och USA.

På mötet som hålls på Jernkontoret, den svenska stålindustrins branschorganisation, kommer en rad frågor inom området att behandlas. Såsom gemensam kommunikation om stålprodukter ur ett livscykelperspektiv med exempel på miljönytta med avancerade stål, att aktualisera en gemensam global databas med miljöinformation om stålproduktionens alla steg, metodutvecklingsarbete, revidering av globala standarder för livscykelanalyser samt erfarenhetsutbyte mellan företagen i gruppen.

For questions and participation please contact Zofia Tucinska, +4672-565 4148 or zofia.tucinska@jernkontoret.se

Since its foundation back in 1747, Jernkontoret (The Swedish Steel Producers’ Association) has been owned jointly by the Swedish steel companies. Jernkontoret represents Sweden’s steel industry on issues that relate to education, trade policy, research and development, standardisation, energy and the environment as well as taxes and levies. Jernkontoret also manages the joint Nordic research in the steel industry. In addition, Jernkontoret draws up statistical information relating to the industry and carries on research into the history of mining and metallurgy.

Om oss

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Prenumerera

Dokument & länkar