Fyra nya i Jernkontorets fullmäktige

Idag när Brukssocieteten hade sitt årliga sammanträde valdes fyra nya personer in i Jernkontorets fullmäktige. Alla fyra har mångårig erfarenhet från stålindustrin.

Jernkontoret ägs av svenska järn- och stålföretag som genom den så kallade Brukssocieteten utövar sitt inflytande över Jernkontoret. Brukssocieteten utser Jernkontorets fullmäktige (styrelsen) som beslutar om vilken inriktning Jernkontorets verksamhet ska ha.

Vid Brukssocietetens allmänna ordinarie sammankomst (motsvarar bolagsstämman i ett aktiebolag) 2018 valdes följande fyra nya ledamöter in i Jernkontorets fullmäktige:

  • Göran Björkman, vd, AB Sandvik Materials Technology
  • Jesper Ederth, forskningschef, AB Sandvik Materials Technology
  • Fredrik Emilsson, vd, Höganäs AB
  • Ad Raatgeep, vd, Suzuki Garphyttan AB

– Det känns bra att våra nya fullmäktigeledamöter har så stor erfarenhet, sammanlagt har de verkat nära 70 år i stålindustrin. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med dem, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

De nya fullmäktigeledamöterna fick varsin visionsmössa i välkomstpresent.

Se även: 

Jernkontorets ägare och styrelse

Jernkontorets berättelse till Brukssocieteten avseende verksamheten 2017

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör Jernkontoret. Mobil: 070-206 75 62

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Taggar:

Om oss

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

18 maj 2018 valdes fyra nya ledamöter in i Jernkontorets fullmäktige.
Twittra det här

Citat

Det känns bra att våra nya fullmäktigeledamöter har så stor erfarenhet, sammanlagt har de verkat nära 70 år i stålindustrin. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med dem.
Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret