Regeringens slarv hotar svensk sysselsättning och välfärd

I en debattartikel som publiceras på SvD.se idag, går flera ledande företrädare för svensk industri och fackföreningsrörelse till angrepp mot regeringens slarv i förhandlingarna om skärpta krav på gränsvärden för svavel i fartygsbränsle. I artikeln vädjar undertecknarna till regeringen att ändra beslutet om svavelgränser. Det handlar om cirka 28 miljarder i ökade kostnader för svensk industri.


– Det är orimligt att svenska företag varje år ska betala tiotals miljarder extra för sina transporter jämfört med konkurrenterna, bara för att Sverige ska kunna stoltsera internationellt, säger Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.
De ökade sjötransportkostnaderna leder till direkta merkostnader som kan uppgå till 28 miljarder kronor, enligt Sjöfartsverkets beräkningar. Därtill kommer indirekta kostnader. – Det är lätt att inse att så stora merkostnader får betydande konsekvenser för de berörda företagen. Det kommer att leda till uteblivna investeringar, personalneddragningar och i längden till en försämrad välfärd för alla i vårt samhälle, fortsätter Bo-Erik Pers.
Att svavelbeslutet har blivit fel för Sveriges del och fattats utan tillräckligt underlag är uppenbart. Lika uppenbart är det därför att beslutet måste ändras så att det står i rimlig proportion till det problem som ska hanteras. Industrin uppmanar därför den svenska regeringen med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och miljöminister Andreas Carlgren i spetsen att se till att beslutet ändras till den nivå som kommer att tillämpas i övriga EU och resten av världen senast år 2025, dvs lägst 0,5 viktprocent svavel. – Men det är bråttom. En inlaga från regeringen måste vara IMO tillhanda i början av maj. Det går inte att vänta och se. Då riskeras landets sysselsättning och välfärd, avslutar Bo-Erik Pers.
Läs artikeln på www.svd.se/opinion ----------------------------------------------------- För ytterligare information Bo-Erik Pers, verkställande direktör, 0706-38 20 22 Peter Salomon, informationschef, 0708-24 01 46

Om oss

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Prenumerera

Dokument & länkar