Stålexport för 42 miljarder

När bergshanteringens kvinnor och män samlas till Hindersmässan i Örebro den 29-30 januari kan de se tillbaka på ett utmanande stålår. Värdet av den samlade svenska stål­exporten ökade med fem procent och uppskattas till cirka 42 miljarder kronor. Sam­tidigt är den exporterade volymen i sort sett oförändrad och ligger på tre miljoner ton.

− Förra året kännetecknas främst av året då världsmarknaden svämmade över av prisdumpat kinesiskt stål, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Stålproduktionen i Kina minskade något under 2015 men den kinesiska stålexporten har rusat i höjden samtidigt som efterfrågan på hemmamarknaden har fallit. Exporten av kinesiskt stål har ökat i en närmast ohämmad takt och nära nog fördubblats jämfört med nivån 2013. Kinas stålexport uppgick 2015 för första gången till mer är 100 miljoner ton.

− Trots en svår konkurrenssituation har svensk stålindustri också haft framgångar under föregående år. Eftersom vi är starkt nischade konkurrerar vi mestadels med special­stål och behåller vår position som världsledande på flera områden, säger Bo-Erik Pers.

Utvecklingen för den svenska ekonomin i allmänhet och de stålkonsumerande sektorerna i synnerhet förespås bli positivt i framtiden, varför Jernkontoret tror på en modest ökning av stålefterfrågan i Sverige under 2016.

Det svenska stålet exporterades under 2015 till 140 länder, varav EU (inklusive Norden) fortsatt är den viktigaste marknaden, men även USA och Kina mottog betydande andelar av den svenska stålexporten. USA och Kina har under de senaste tio åren blivit allt mer betydelsefulla marknader, men 70 procent av den svenska stålexporten går fortfarande till andra EU-länder och Norge.

På Jernkontorets webbplats finns ytterligare information om stålmarknaden och stålföretagens samman­fattningar av året som gått i ”Stålåret 2015 – en kort översikt” med tillhörande ”Diagrambilaga”,
se jernkontoret.se/stalaret  
 

Medierna välkomnas till branschens seminarier 29-30 januari i Örebro:

Fredag 29 januari, Järenverksföreningens årsmötesdag, se jernkontoret.se/jvf

Lördag 30 januari, Bergshandteringens Vänner årsmötesdag, se bhvonline.se

 

För ytterligare information:

Bo-Erik Pers, verkställande direktör, 0706-38 20 22
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, 070-206 75 62

 

 

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör Jernkontoret- stålindustrins branschorganisation. Mobil: 070-206 75 62

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi och miljö samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Om oss

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Prenumerera

Dokument & länkar