Stiftelse för Bergsskolan i Filipstad på plats

Nio stiftare från industrin och Filipstads kommun har enats om stadgar, utsett en styrelse och samlat ihop 12,75 miljoner i donationskapital. 

− Gruv-, stål- och bergmaterialindustrin behöver den kompetens Bergsskolans utbildningar ger och kan erbjuda spännande framtider till dem som tar examen där. Det är därför vi satsar egna pengar för att driva skolan vidare, säger stiftelsens ordförande Johnny Sjöström, till vardags vd för Uddeholms AB i Hagfors.

Skolan, som akademiskt är en del av Luleå tekniska universitet (LTU), har i dagsläget fyra högskoleprogram, två treåriga ingenjörsutbildningar och två tvååriga teknikerutbildningar. Trots fjolårets konkurs för den gamla stiftelsen har ansökningarna strömmat in till höstens utbildningar.

− Vi ser fram emot att få hälsa en ny kull studenter välkomna, säger Phillip Tretten vid LTU som ansvarar för Bergsskolan.

Det går fortfarande att söka till höstens utbildningar. Bergsskolan tillämpar så kallad sen antagning och kan anta behöriga studenter i stort sett fram till terminsstart om det finns platser kvar. 

− Det är alltid svårt att veta hur många sökande som verkligen dyker upp på inskrivningsdagen och påbörjar sina studier, men åtminstone på metallsidan har vi platser kvar, säger Phillip Tretten. 

Utöver de fyra akademiska utbildningarna ger Bergsskolan ett basår, där den som har en annan gymnasieutbildning kan kvalificera sig för en ingenjörsutbildning. Basåret ges som en del i Filipstads kommuns kommunala vuxenutbildning. Elever som klarat av basåret är garanterade plats vid Bergsskolans ingenjörs- och teknikerutbildningar. Även basåret är fortfarande öppet för ansökningar.

Kontaktperson:

Gert Nilson, teknisk direktör Jernkontoret, mobil 070 253 01 14, gert.nilson@jernkontoret.se

Phillip Tretten, ansvarig Bergsskolan, LTU, tel. 0920 49 28 55, phillip.tretten@ltu.se

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Hantering av personuppgifter
Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Om oss

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.