Vart är industrin på väg och hur påverkar Kina världen? Bergshandteringens Vänner samlas i Örebro

Den 30 januari håller Bergshandteringens Vänner (BHV) sitt 152:a årsmöte med seminarier under Hindersmässan i Örebro. Mats Lindgren, VD för Kairos Future, och Frédéric Cho, strategisk Kinarådgivare, är några av dem som kommer att föreläsa.

Dagens program inleds i Conventum kl 09.30 med föreningsärenden. Därefter följer:

09.50 Aktuellt från gruv- och stålbranschen. Anders Ullberg, BHV:s ordförande och styrelseordförande i Boliden.

10.15 Kami-priset om en miljon kronor delas ut. Krister Källström och P-O Nilsson, Kami Forskningsstiftelse.

10.35 Framtidens Industri – Vart är vi på väg och varför? Mats Lindgren, VD, Kairos Future.
Paus: Boliden bjuder på förfriskningar 

11.30 Hur påverkar Kina världen? Panelsamtal under ledning av Henric Borgström med Frédéric Cho, strategisk Kinarådgivare, Kristina Sandklef, makroekonom och Kinakännare, och Peter Malmqvist, finansanalytiker.

12.15 Bolidens vägval i en osäker framtid.  Lennart Evrell, VD, Boliden.

12.45 Årliga prognostävlingen om det gångna börsåret. PwC

13.00 Slut.

Medierna välkomnas.
Ytterligare information återfinns på www.bhvonline.se 
Peter Salomon, BHV:s pressombudsman, 0708-24 01 46 

Bergshandteringens vänner 
Föreningens ändamål är att under årliga sammankomster, med ordinarie årsmöte i januari månad, genom föredrag och diskussioner i ämnen rörande bergshanteringen samt genom utgivande av dessa förhandlingar liva och underhålla intresset för hanteringen. 

 

 

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör Jernkontoret- stålindustrins branschorganisation. Mobil: 070-206 75 62

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi och miljö samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Om oss

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Prenumerera

Dokument & länkar