DHL öppnar ny jorden-runt-flygrutt − sammanlänkar Hongkong, Los Angeles och Leipzig

DHL, världens ledande leverantör av internationella expresstransporter, har från och med den 27 mars 2012 markant förbättrat den interkontinentala leveranskapaciteten. Lanseringen av ännu en ny jorden-runt-linje som sammanlänkar Hongkong, Los Angeles och Leipzig skapar ett unikt tjänsteerbjudande på viktiga transportleder mellan Asien, västra USA och Kanada.

Den ökade kapaciteten i DHL:s globala flygnätverk möter växande kundefterfrågan på viktiga interkontinentala linjer. DHL blir nu marknadsledande på leveranstider från fler asiatiska marknader till USA – redan nästa dag. Dessutom förbättras servicen på rutten västra USA - Europa.

Transittiden mellan Asien, västra USA och Kanada blir marknadsledande på ett ökat antal asiatiska destinationer. Centrala handelsnav som Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok och Manila samt ett flertal städer runt om i Kina drar nytta av förbindelser nästa dag till Los Angeles och en stor del av västra USA och Kanada. För första gången får kunder i många asiatiska städer tillgång till en-dags-expressutdelningstjänster på denna viktiga interkontinentala linje.

− Den nya jorden-runt-flygrutten som öppnats av DHL kommer att ge unika fördelar för våra kunder inom alla sektorer i Asien, Europa, USA och Kanada. Den kommer även att ge kortare transittider på några av världens viktigaste trafikleder, säger Ken Allen, vd för DHL Express.

Tack vare en ny vidareförbindelse från Los Angeles direkt till DHL:s europeiska centralhub i Leipzig kan kunder i Kalifornien, däribland nyckelstäderna Los Angeles, San Diego och San Francisco, beställa upphämtning av en DHL-kurir upp till 3 timmar senare för sina sändningar till Europa.

Den nya ruttens kapacitet och tillförlitlighet förbättras med hjälp av tre nya fraktflygplan av typen Boeing 777F som opereras av Southern Air.

-Slut-           

Mediamaterial gällande den nya jorden-runt-rutten finns tillgängligt här

Mediakontakt:

DHL – Media Relations
Daniel McGrath
Tel.: +49 (0)228 182-9944
E-post: pressestelle@deutschepost.de

Hemsida: www.dhl.com
Följ oss: twitter.com/DeutschePostDHL


DHL – Logistikbolaget för hela världen

DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”. DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier och med 275 000 medarbetare över hela världen erbjuds kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa sätt kunna tillgodose kundens behov av tjänster som täcker hela varuflödeskedjan. DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom att bidra med katastrofhantering samt utbildning.

DHL ingår i Deutsche Post DHL. 2011 hade koncernen en omsättning på 53 miljarder euro. DHL Express är ett av de fyra DHL-bolag som ingår i Deutsche Post DHL koncernen.

 

 

Taggar:

Media

Media