Ny inrikeschef för DHL Freight

Stockholm, 9 mars 2012: Peter Axelsson har tillträtt som inrikeschef för DHL Freight i Sverige. Peter kommer närmast från DHL Global Customer Solutions, som är försäljningsorganisation för DHL:s 100 största kunder. Med bred logistikbakgrund kommer Peter att bidra till en fortsatt positiv utveckling för inrikesverksamheten och framförallt för DHL Freights kunder.

Peter Axelsson, 48, började sin karriär på DHL via ASG Management Program 1997 och har sedan dess haft ett flertal ledande positioner inom logistikbranschen. Peter har en bred logistikbakgrund och har arbetat med logistikfrågor i mer än 15 år. Peter, som var med och startade DHL Global Customer Solutions, har sedan 2003 varit ansvarig för Sales Support för DHL:s topp 100 kunder i Bryssel och Bonn. Som chef för inrikesverksamheten kommer Peter att ha ansvaret för parti, styckegods, paket och Service Point.

Som inrikeschef ser jag fram emot att arbeta med alla våra duktiga medarbetare och fortsätta det utomordentliga arbete som görs inom DHL Freight Domestic. Vi är ett tjänsteföretag och under 2012 ska vi arbeta tillsammans för att ytterligare stärka våra positioner på den svenska marknaden genom att fokusera på våra kunder, och våra kunders behov, säger Peter Axelsson.

DHL Freight är en av ledarna inom landstransporter i Europa med verksamheter i mer än 50 länder. I Sverige hanterar Freight inrikes- och utrikestransporter på väg och järnväg, samt pakettjänster för privatpersoner genom det rikstäckande nätverket av DHL Service Point-ombud i hela Sverige.

Peter Axelsson tillträdde tjänsten som inrikeschef den 1 mars 2012 och kommer att ha titeln Vice President Domestic.

-Slut-

Presskontakt:
Stina Petrini, informationschef
DHL Freight (Sweden) AB
Tel: 08 – 54 345 669

E-post: stina.petrini@dhl.com


DHL – Logistikbolaget för hela världen
DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”. DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier, och med runt 300 000 medarbetare över hela världen, erbjuds kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa sätt kunna tillgodose kundens behov av tjänster som täcker hela varuflödeskedjan. DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom att bidra med katastrofhantering samt utbildning.

DHL ingår i koncernen Deutsche Post DHL. 2010 hade koncernen en omsättning på 51 miljarder euro.

 

 

Media

Media