Stefan Nilsson går i pension

Stockholm 2 mars 2012: Efter mer än 40 år inom transport- och logistikbranschen har Stefan Nilsson beslutat sig för att gå i pension. Han lämnar därför sin befattning som CEO för DHL Freight Nordic den 1 april 2012.

Stefan Nilsson har haft en rad olika vd-poster i över 30 år, varav 24 år inom koncernen Deutsche Post DHL. Han har även varit styrelsemedlem i ett antal externa bolag, såsom nordiska och svenska speditörförbundet, Sveriges Transportindustri Förbund och Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA). Under många år representerade Stefan Nilsson Sverige i FIATA. 

Under Stefan Nilssons ledning har den nordiska affärsmodellen utvecklats inom viktiga strategiska områden, som exempelvis etablering och utveckling av den nordiska trailerpoolen och de egna blocktågen till och från Verona och Herne.

– Stefan Nilsson är en mycket erfaren ledare med gedigen kunskap inom transportbranschen. Hans personliga engagemang och hans målmedvetenhet har utvecklat DHL Freights verksamhet mycket under åren. På DHL:s vägnar önskar jag Stefan all lycka i framtiden, säger Amadou Diallo, CEO, DHL Freight.

Ole Ringheim tillträdde som ny CEO för DHL Freight Nordics den 1 mars 2012.

Presskontakt:
Stina Petrini, informationschef
DHL Freight (Sweden) AB
Tel: 08 - 54 345 669

E-post: stina.petrini@dhl.com


DHL – Logistikbolaget för hela världen
DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”. DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier, och med runt 300 000 medarbetare över hela världen, erbjuds kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa sätt kunna tillgodose kundens behov av tjänster som täcker hela varuflödeskedjan. DHL tar sitt sociala ansvar genom att löpande arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom att bidra med katastrofhantering samt utbildning.

DHL ingår i koncernen Deutsche Post DHL. 2010 hade koncernen en omsättning på 51 miljarder euro.

 

 

Media

Media