Tvåsiffrig vinsttillväxt för Deutsche Post DHL under 2011

Bonn, 9 mars, 2012: Världens ledande logistikföretag Deutsche Post DHL hade ett lyckosamt räkenskapsår 2011, efter att ha skapat betydande vinster både vad gäller intäkter och resultat. Utdelning föreslås öka till 0,70 euro per aktie.

Koncernen når resultatmål (EBIT): rörelseresultat stiger till mer än 2,4 miljarder euro. Jämfört med föregående år ökade koncernens omsättning med 2,8 procent till 52,8 miljarder euro. Efter justering av valuta- och konsolideringseffekter ökade företagets omsättning avsevärt till 5,3 procent, vilket visar på koncernens utmärkta positionering på snabbt växande marknader. Mail-divisionens posttjänster fortsätter att dra nytta av den snabba tillväxten inom e-handel. Logistikverksamhetens stora framgångar baserades till stor del på DHL:s synnerligen starka position på tillväxtmarknader, och då Asien i synnerhet. Detta låg till grund för DHL-divisionernas starkt förbättrade marginaler som i sin tur gav upphov till en övergenomsnittlig ökning av koncernens resultat före skatt (EBIT). Koncernens rörelseresultat på över 2,4 miljarder euro steg nästan en tredjedel jämfört med föregående års nivå och nådde de resultatmål som företaget höjde vid två tillfällen under 2011. Koncernens nettoresultat uppgick till 1,2 miljarder euro för räkenskapsåret 2011, vilket exklusive värderingseffekter relaterade till försäljningen av Postbank innebar en ökning med över 50 procent på årsbasis.

– 2011 var ett mycket framgångsrikt år för koncernen, säger Deutsche Post DHL:s koncernchef Frank Appel. Vi uppnådde alla mål, och gjorde stora framsteg vid implementeringen av vår satsning Strategy 2015. Dessutom stärkte vi den redan mycket starka plattformen för en hållbar ökning av våra framtida resultat.

- Slut -

Besök www.dp-dhl.com för att läsa hela årsrapporten och för att ta del av intervjuer med Frank Appel, CEO. Där finns även koncernens nyligen publicerade framtidsstudie Delivering Tomorrow – Logistics 2050 att ladda ner och läsa om.

Bifogas: Financial figures 2011 - Deutsche Post DHL

För mer information kontakta:

Deutsche Post DHL
Media Relations
Silje Skogstad
Sebastian Steffen
Tel.: +49 (0)228 182-9944

Internet: www.dp-dhl.com/en/media_relations.html

Följ dialogen om framtidstrender på www.delivering-tomorrow.com


Deutsche Post DHL – världens ledande post- och logistikkoncern

Deutsche Post och DHL erbjuder en unik tjänsteportfölj inom logistik (DHL) och posttjänster (Deutsche Post). Koncernen tillhandahåller standardiserade produkter och tjänster, men också innovativa och skräddarsydda kundlösningar världen över. Cirka 470 000 medarbetare fördelade på över 220 länder och territorier skapar tillsammans ett globalt nätverk med fokus på service, kvalitet och hållbarhet. Deutsche Post DHL tar sitt samhällsansvar genom att löpande arbeta med åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom att bidra med katastrofhantering samt utbildning. Koncernens omsättning uppgick 2011 till 53 miljarder euro.

Tysklands främsta postleverantör. Hela världens logistikföretag.

För mer information besök www.dp-dhl.com

Dokument & länkar