JLT Mobile Computers Bokslutskommuniké januari – december 2010

  • Omsättningen ökade till 108,6 MSEK (78,1)
  • Orderingång 117,1 MSEK (67,4)
  • EBITDA -1,3 MSEK (-5,8)
    - Fjärde kvartalet 1,5 MSEK (-4,0)
  • Resultat efter skatt -7,0 MSEK (-7,1)
  • Ingen utdelning föreslås för 2011


Kommentarer från VD
Vårt fokus under 2010 har varit att successivt öka försäljningen tillbaka till 2008 års nivå genom att stärka samarbetet med befintliga partners i USA och Europa, och samtidigt expandera partnernätverket i Europa. Resultatet är att faktureringen under 2010 ökade med 39% och överträffade 2008 års nivå. Orderingången ökade med drygt 70% vilket resulterade i en fördubbling av utgående orderstock under året.

Parallellt med dessa marknadssatsningar har vi investerat i, och tagit kostnader för en effektivisering av produktions- och kvalitetsprocesser för att säkerställa en kontinuerligt hög kvalitetsnivå till våra kunder. Det stora testet av dessa insatser var leveransen av en den stororder på 35 miljoner kronor som togs i USA under tredje kvartalet. Trots kundens aggressiva leveranskrav och rådande komponentbrist på marknaden levererade vi den på utlovad tid.

Dessa marknadssatsningar och effektiviseringen av organisationen har en kortsiktig negativ påverkan på resultatet innan full effekt nås. Dessutom påverkades resultatet negativt under 2010 av dyrare komponenter p g a komponentbrist på marknaden, produktionsstartkostnader av nya produkter och kundspecifika projekt, samt den allt starkare kronan. Vi strukturerar dessutom om dotterbolaget i England för att ytterligare öka fokus på affärsutveckling och tillväxt, och i samband med det valt att helt skriva ner kvarstående goodwillpost på 3,3 MSEK.

Per Holmberg
VD JLT Mobile Computers
 

För ytterligare information: 
Per Holmberg
VD                  0470 - 53 03 00
Stefan Käck   
vVD / CFO      0735 - 31 00 57 
www.jltmobile.com

Taggar:

Om oss

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av ruggade datorlösningar för de tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer – funktioner som krävs för användning inom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners främst i Europa och USA och har över 60 000 installerade datorer. JLT omsätter cirka 80 Mkr och har drygt 20 anställda i Sverige och tre anställda vid dotterbolaget i England. Huvudkontoret ligger i Växjö. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT. För mer info, se www.jltmobile.com

Prenumerera

Dokument & länkar