Bokslutskommuniké 2012

STABIL AVSLUTNING PÅ ÅRET I BOSTADSAFFÄREN

● Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 13 134 mkr (12 217) och rörelseresultatet minskade till 1 398 mkr (1 544). Rörelsemarginalen minskade till 10,6 procent (12,6)

● Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 12 480 mkr (12 001) och rörelseresultatet minskade till 1 374 mkr (1 513)

● Resultatet belastas av nedskrivning projektfastighet om 95 mkr (-)

● Resultatet före skatt minskade till 1 318 mkr (1 463). Resultat efter skatt minskade till 961 mkr (1 042)

● Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 20,7 procent (24,5). Resultatet per aktie under året uppgick till 11,70 kronor (12,50)

● Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter ökade till 979 mkr (733)

● Antal sålda bostäder uppgick till 2 952 (3 112) och produktionsstarterna minskade till 3 163 (3 629). Stor andel sålda bostäder och produktionsstarter under fjärde kvartalet

● Övervärde exploateringsfastigheter om 2,6 mdkr (2,4)

● Styrelsen föreslår 6,75 kronor (6,50) i utdelning för 2012 samt förnyat återköpsbemyndigande.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08 – 782 89 71
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08 – 782 87 00

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar