Delårsrapport januari – juni 2007

Hög lönsamhet och stabil försäljning består

- Intäkterna ökade med 7 procent till 6 209 mkr (5 809) och antal sålda bostäder uppgick till 2 020 (2 060)
- Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till 1 023 mkr (819) och första halvårets resultat efter skatt ökade till 738 mkr (675). Rörelsemarginalen ökade till 16,6 procent (14,5)
- Fastighetsförsäljningar om 551 mkr (805) gav ett resultat om 106 mkr (121)
- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 47 procent (46). Resultatet per aktie för första halvåret ökade till 8,00 kronor (6,80)
- Koncernens kassaflöde inklusive försäljningar av fastigheter uppgick till
521 mkr (704)

För fullständig delårsrapport se bifogad pdf.

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar