Delårsrapport januari - mars 2012

God resultatnivå - lägre försäljningstakt

  • Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 188 mkr (2 491) och rörelseresultatet till 337 mkr (278). Rörelsemarginalen uppgick till 10,6 procent (11,2)
  • Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 2 987 mkr (2 547) och rörelseresultatet till 329 mkr (279)
  • Resultatet före skatt ökade till 316 mkr (265). Resultat efter skatt ökade till 227 mkr (187) 
  • Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 24,2 procent (18,5). Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till 2,70 kronor (2,20)
  • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 2 mkr (-65)
  • Antal sålda bostäder uppgick till 627 (840) och produktionsstarterna uppgick till 631 (908).

För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08 – 782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör, 08 – 782 89 71
Tomas Eriksson, Pressansvarig 08 – 782 86 61

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 12 miljarder kr och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar