Delårsrapport januari – september 2007

Högre lönsamhet och stabil försäljning i Sverige

- Intäkterna ökade med 6 procent till 8 852 mkr (8 352) och antal sålda bostäder uppgick till 2 837 (2 906)
- Resultatet före skatt förbättrades till 1 491 mkr (1 215) och periodens resultat efter skatt ökade till 1 074 mkr (978). Rörelsemarginalen ökade kraftigt till 17,0 procent (14,8)
- Fastighetsförsäljningar om 564 mkr (960) gav ett resultat om 143 mkr (152)
- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 46,6 procent (45,3). Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 11,70 kronor (10,10)
- Koncernens kassaflöde inklusive försäljningar av fastigheter uppgick till
1 081 mkr (586)

För fullständig delårsrapport se bifogad PDF.
Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar