Delårsrapport januari – juni 2013

FÖRBÄTTRAD EFTERFRÅGAN FÖR DEN SVENSKA BOSTADSVERKSAMHETEN

● Enligt segmentsredovisningen minskade intäkterna till 6 244 mkr (6 396) och rörelseresultatet ökade till 709 mkr (674). Rörelsemarginalen ökade till 11,4 procent (10,5)

● Omräknat enligt IFRIC 15 uppgick intäkterna till 6 094 mkr (5 933) och rörelseresultatet uppgick till 638 mkr (651)

● Resultatet före skatt minskade till 609 mkr (626). Resultat efter skatt uppgick till 457 mkr (454)

● Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 23,5 procent (25,6). Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 5,70 kronor (5,50)

● Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –187 mkr (–138) med större investeringar i exploateringsfastigheter inom JM Bostad Stockholm

● Antal sålda bostäder ökade till 1 652 (1 281). Produktionsstarterna uppgick till 1 382 (1 406). Antal sålda och produktionsstartade bostäder i andra kvartalet inkluderar 146 hyresrättsbostäder.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08 – 782 89 71

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Taggar:

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar