Ett led i jämställdhetsarbetet: JM inför föräldralön

Ett led i jämställdhetsarbetet: JM inför föräldralön Som ett led i JMs jämställdhetsarbete har JMs medarbetare från och med februari 2001 rätt till s k föräldralön. Företaget vill underlätta för medarbetarna att ta föräldraledigt genom att gå in med ersättning utöver vad försäkringskassan ger. "För oss som företag är det ett sätt att attrahera och behålla våra medarbetare. Detta kan ses som ett bra exempel på en typ av förmån som ökar lojaliteten med företaget, skapar ett gott klimat , visar att företaget är progressivt i sitt personaltänkande och ökar vår attraktionskraft på arbetsmarknaden", säger personalchef Göran Malmberg. "De cirka 10 företag i Sverige som idag infört föräldralön har betraktat den ökade lönekostanden inte som en reell kostnad utan som en investering i personalen, ungefär som en kompetenssatsning. Vi ser kostnaden för föräldralön som en ganska liten reell kostnad för företaget, men som en betydande insats för den enskilde medarbetaren", avslutar Göran Malmberg. Ytterligare information lämnas av Göran Malmberg, telefon 08-782 87 85. Stockholm 2001-02-26 JM AB Koncernstab Kommunikation Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00130/wkr0002.pdf

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar