Extra bolagsstämma i JM: Indragning av aktier samt ny styrelseledamot invald

Extra bolagsstämma i JM: Indragning av aktier samt ny styrelseledamot invald En extra bolagsstämma i JM har idag den 17 oktober 2001, i enlighet med styrelsens förslag, beslutat att genom indragning eliminera de 3.324.100 aktier (motsvarande 10 procent av antal aktier i bolaget) som bolaget återköpt under innevarande år. Syftet med indragningen är att öppna möjligheten att i samband med fortsatta fastighetsförsäljningar kunna utskifta kapital genom vidare återköp. När indragningen är genomförd, vilket beräknas ske i mitten av november, kommer JM ej längre att äga några egna aktier, vilket möjliggör ytterligare återköp med stöd av bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman i april i år. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att återköpa aktier så att bolaget vid var tid innehar högst 10 procent av aktierna i bolaget. Som ett led i indragningen av de återköpta aktierna och i syfte att påskynda den administrativa processen, beslutade stämman om en riktad nyemission till Handelsbanken av 3.324.100 inlösenbara aktier av en ny serie C, vilka tecknas till nominellt belopp 13.296.400 kronor. Dessa aktier beslöts inlösas till i huvudsak motsvarande belopp. - Denna indragning av återköpta aktier ger styrelsen möjlighet att möta framtida fastighetsförsäljningar med utskiftning av kapital genom återköp på ett sätt som medför en för bolaget lämplig kapitalstruktur, säger JMs VD och koncernchef Carl Eric Stålberg. Lennart Sundén ny ledamot i JMs styrelse. Vid stämman valdes Lennart Sundén till ny ledamot i JMs styrelse. Lennart Sundén är VD och koncernchef i Swedish Match AB samt styrelseledamot i Föreningssparbanken AB och i Arnold André GmbH & Co. KG. Ytterligare information lämnas av ekonomi- och finansdirektör Claes Magnus Åkesson, telefon 08-782 89 71. Stockholm 2001-10-17 JM AB Koncernstab Kommunikation Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00440/wkr0002.pdf

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar