Förändring i JMs koncernledning

Zdravko Markovski, affärsenhetschef JM Bostad Stockholm, har sagt upp sig på egen begäran där hans beslut mognat fram under en längre tid. Efterträdare till Zdravko kommer att meddelas separat. Tillsvidare upprätthålls ansvaret för affärsenheten av VD och koncernchef Johan Skoglund.

- Jag beklagar att Zdravko har valt att lämna JM där han har varit en mycket värdefull och uppskattad chef och medarbetare under 27 år och medlem i koncernledningen i 12 år. Hans insatser har haft väsentlig betydelse för koncernens utveckling under lång tid. Samtidigt kan jag konstatera att vi har utmärkta förutsättningar att med kontinuitet leda vår viktiga bostadsverksamhet i Stockholm som står fortsatt stark, säger VD och koncernchef Johan Skoglund.
 
För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08-782 89 39

Anders Stålhammar, Kommunikationschef, 08-782 19 18

Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se
This and earlier press releases are also available at www.jm.se

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kronor och har cirka 2.200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap

Taggar:

JM

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar