JM Byggholt i Norge har sålt sin maskinuthyrningsrörelse

JM Byggholt, helägt dotterbolag till JM AB, har sålt sin maskinuthyrningsrörelse inklusive alla uthyrningsartiklar till Cramo AS. Överlåtelsen trädde i kraft i augusti.

I överenskommelsen ingår dessutom ett samarbetsavtal där Cramo blir huvudleverantör av all inhyrningsutrustning till JM Byggholt.
Genom att överlåta uthyrningsverksamheten till Cramo räknar JM Byggholt med att ytterligare kunna fokusera på, och expandera inom, kärnverksamheten bostadsutveckling.
Resultatet av försäljningen uppgår till cirka 18 mkr och kommer att redovisas under tredje kvartalet.

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar