JM förvärvar mark på västra Kungsholmen av Stockholms stad för 262,5 Mkr

JM förvärvar mark på västra Kungsholmen av Stockholms stad för 262,5 Mkr JM förvärvar fastigheten Lustgården 6 med en planerad byggrätt om cirka 35.000 kvm på västra Kungsholmen av Stockholms stad för 262,5 Mkr. Fastigheten är belägen längs med Lindhagensgatan. Tillträde sker den 1 juli 2001. En ny detaljplan planeras vara klar till sommaren 2001. Befintliga byggnader på mark-området, som främst är uthyrda till Stockholms Stad kommer att rivas, varefter JM avser starta projektutveckling främst av kommersiella lokaler. "JM förvärvade nyligen ett markområde i Hornsberg vid Ulvsundasjön, även det på västra Kungsholmen, som för närvarande är ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsområden. På 45.000 kvm planerar JM såväl bostäder som kommersiella lokaler. Med detta nya förvärv för utveckling av ytterligare 35.000 kvm kommersiella lokaler, följer vi vår strategi att på välbelägen mark i storstäder och universitetsorter, utveckla intressanta projekt," säger JMs vice VD Magnus Key. Ytterligare information lämnas av vVD Magnus Key, telefon 08-782 87 08 eller Regionchef Johan Skoglund, telefon 08-782 89 39. Stockholm 2000-03-08 JM AB Koncernstab Kommunikation Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT00960/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT00960/wkr0002.pdf

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar