JM inför system för energiklassning av bostäder

Nu inför JM ett enhetligt och transparent energiklassningssystem för alla nya bostäder, liknande det som sedan länge finns för vitvaror. Redan i försäljningsskedet kan kunderna på varje projekts hemsida se alla nya bostadsprojekts energianvändning. På så sätt får kunderna en snabb och tydlig bild av hur energieffektiv deras bostad är jämfört med gällande byggkrav och även andra bostäders energianvändning.

 - Sedan 2008 är lågenergihus standard i alla JM-projekt, förklarar Lennart Henriz, Kvalitets- och Miljödirektör på JM. Majoriteten av alla de projekt som energiklassats har fått klass B, vilket är minst 25 procent bättre än gällande byggregler.

En energisnål bostad är både billigare i drift och bättre för miljön. Bättre isolering i exempelvis väggar och fönster, individuell varmvattenmätning och effektivare värmeåtervinning är exempel på åtgärder som är JM-standard sedan 2008 och som sänker boendekostnaderna.

Bostadens energianvändning – och därmed vilken energiklass huset får – styrs av husets energisystem, dess form samt var i landet huset är byggt. En stor del av energianvändningen beror också på de boendes beteende i bostaden.

För ytterligare information kontakta:
Lennart Henriz, kvalitets- och miljödirektör, 08-782 89 47
Tomas Eriksson, pressansvarig, 08-782 86 61

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 10 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar