JM säljer äldreboende i Sköndal, Stockholm

JM har avtalat om försäljning av ett äldreboende under uppförande i Sköndal, söder om Stockholm. Projektet genomförs av JMs dotterbolag Seniorgården AB som utvecklar vårdbostäderna i samarbete med Stiftelsen Stora Sköndal. Affären uppgår till 211 mkr.

Projektet kommer att bestå av 108 lägenheter med en bruksarea på 7 040 kvadratmeter. Intäkter och resultat av affären kommer att redovisas löpande under perioden 2013-2014 inom affärssegment JM Fastighetsutveckling.

Köpare är Malmegårds Fastighets AB och tillträde sker vid färdigställt projekt planerat till andra kvartalet 2014.

- Vi har ett mycket bra samarbete med Stiftelsen Stora Sköndal och utvecklar två moderna vårdbostadsenheter. Det är glädjande att projektet förvärvas av Malmegårds Fastighets AB som har en lång erfarenhet av aktiv förvaltning, säger Birgitta Seeman, VD på Seniorgården.

För ytterligare information kontakta:
Lars-Olof Höglund, Chef JM Fastighetsutveckling: 08 - 782 89 83
Birgitta Seeman, VD Seniorgården AB: 08 - 626 66 32
Anders Stålhammar, Kommunikationschef JM AB: 08 - 782 19 18

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Taggar:

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar