JM säljer bostadsprojekt till Stockholmshem

JM har idag tecknat avtal med Stockholmshem om försäljning av en fastighet i form av ett bostadsprojekt beläget i Sjövikshöjden i Årstadal, Stockholm. Projektet omfattar 108 lägenheter

- Avtalet med Stockholmshem är en välkommen nyhet i ett läge där vår nyproduktion fortfarande påverkas av trögheten på den finansiella marknaden, säger Johan Skoglund, VD på JM. Köpeskillingen uppgår till totalt 261 miljoner kronor varav 26 miljoner kronor erhålls vid tillträde till bostadsprojektet. Resterande köpeskilling erläggs löpande under projektets genomförande. Resultatet kommer att redovisas löpande under 2010/2011. Projektet är påbörjat och tillträde beräknas ske under tredje kvartalet 2009

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar