JM säljer fastigheter i Vaxholm och Nacka - resultat 32 mkr

I affärer med tre bostadsrättsföreningar och ett mindre fastighetsbolag har JM sålt tre bostadsfastigheter i Vaxholm respektive en bostadsfastighet i Nacka. Försäljningspriset uppgår till totalt 123 mkr, vilket ger ett realiserat resultat om 32 mkr. Resultatet kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2004. Stockholm 2004-12-10 JM AB Koncernstab Kommunikation

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar