JMs styrelse föreslår att årsstämman 2012 beslutar om ett konvertibel- och teckningsoptionsprogram

JMs styrelse har idag beslutat att föreslå att årsstämman 2012 beslutar om ett konvertibelprogram samt ett teckningsoptionsprogram.

Förslaget till konvertibelprogram samt teckningsoptionsprogram i korthet:

  • Styrelsen föreslår att JM ska uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 120 miljoner kronor genom emission av högst 530 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige samt emission av högst 95 000 teckningsoptioner riktade till samtliga anställda utanför Sverige.

  • Varje konvertibel och teckningsoption ger rätt till konvertering till respektive teckning av en aktie, till en konverterings- respektive teckningskurs motsvarande 125 procent av genomsnittlig betalkurs för JM-aktien under perioden 27 april t.o.m. den 8 maj 2012.

  • Konvertering respektive utnyttjande av optionsrätten kan ske fr.o.m. den 1 juni 2015 t.o.m. den 20 maj 2016.

  • Genom konvertering av konvertibeln respektive utnyttjande av teckningsoptionen kan JMs aktiekapital komma att öka med högst 625 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,75 procent av aktiekapitalet och rösterna i JM. 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt på JM ABs huvudkontor, Koncernstab Juridik och Exploatering, Gustav III:s Boulevard 64, Solna och på JMs hemsida www.jm.se, senast den 5 april 2012.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och Finansdirektör JM: 08-782 89 71

Urban Lilja, Chefsjurist JM: 08-782 87 05

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 12 miljarder kr och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar