JMs styrelse har beslutat om återköp av aktier

JMs styrelse har beslutat använda det bemyndigande för återköp av egna aktier som gavs av årsstämman den 25 april 2013.

Förvärv av stamaktier i JM AB får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett flertal tillfällen, dock längst till årsstämman 2014. Högst så många stamaktier får förvärvas att bolagets innehav vid en var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. JM innehar för närvarande 4 129 962 egna stamaktier. Förvärv av stamaktier i JM AB får ske endast till ett pris inom det NASDAQ OMX Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Det totala antalet aktier i JM uppgår till 83 671 215.

   
För ytterligare information kontakta:

Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och Finansdirektör, +46 8 7828971

  
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Taggar:

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar