Nedsättning av aktiekapital JM AB (publ)

JM har fått tillstånd av Bolagsverket att per den 5 september 2014 verkställa den nedsättning av aktiekapitalet avseende 2 873 057 aktier som beslutades av årsstämman den 24 april 2014.

Efter indragningen uppgår JMs aktuella innehav av egna aktier till 1 000 734 aktier vilket motsvarar 1,3 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget. Totalt antal utställda och utestående aktier i JM AB uppgår till 77 075 746 respektive 76 075 012.

Efter nedsättningen uppgår aktiekapitalet till 77 075 746 kronor.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08 – 782 89 71

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Taggar:

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar