Nomineringskommitté för JM AB utsedd

Nomineringskommitté för JM AB utsedd Vid den ordinarie bolagsstämman 23 april 2003 anmälde JM ABs styrelseordförande Per Westlund att han i samråd med bolagets största ägare skulle utse en nomineringskommitté inför den ordinarie bolagsstämman 2004. Till medlemmar i denna kommitté har utsetts Mats Tunér, SEB Fonder (ordförande), Marianne Nilsson, Robur, Anders Algotsson, AFA, Kjell Norling, Handelsbanken Fonder samt Per Westlund, styrelseordförande i JM AB. För ytterligare information kontakta: Mats Tunér, SEB Fonder, telefon 070-594 59 55, Per Westlund, telefon 0705-78 78 56 alternativt Urban Lilja, Koncernstab Juridik och exploatering, JM AB, telefon 08-782 87 05. Stockholm 2003-11-25 JM AB Koncernstab Kommunikation Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se JM är ett publikt bolag och noterat på Stockholmsbörsen. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 700 och omsättningen år 2002 uppgick till cirka 9 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projektutveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00580/wkr0002.pdf

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar