Nya vård- och omsorgsbostäder i Sköndal, Stockholm

JM har, genom dotterbolaget Seniorgården AB, ingått avtal med Stiftelsen Stora Sköndal avseende markförvärv samt uppförande och uthyrning av 108 vård- och omsorgsbostäder i Stora Sköndal, Stockholm.

Avtalet innebär dels att JM uppför och hyr ut 108 vård- och omsorgsbostäder under en period om 15 år, dels att JM förvärvar marken på vilken byggnaderna ska uppföras. Köpeskillingen för marken uppgår till 23 mkr. Hyresgäst och säljare av marken är Stiftelsen Stora Sköndal som också kommer att ansvara för driften. Projektet kommer att redovisas som projektfastighet inom affärsenhet JM Fastighetsutveckling.
 
- Samarbetet med Stiftelsen Stora Sköndal är spännande och utvecklande, säger Birgitta Seeman, VD för Seniorgården AB. De nya vårdbostäderna kommer att tilltala många äldres önskemål om ett funktionellt och tryggt hem.
 
Produktionsstart planeras ske andra kvartalet 2012 med inflyttning i två etapper; hösten 2013 och våren 2014. 

För mer information kontakta
Birgitta Seeman, VD Seniorgården, tel 08-626 66 32
Tomas Hedenius, pressansvarig JM, tel 08-782 86 61

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 12 miljarder kr och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera