Utbetalning av inlösenbelopp sker 30 augusti -07

Bolagsverket har idag registrerat en minskning av JMs aktiekapital med 3 375 456 kronor, genom indragning av 3 375 456 aktier i JM, samt minskning av JMs reservfond med 754 774 557 kronor.

Efter inlösen kommer JMs aktiekapital att uppgå till 88,9 miljoner kronor fördelat på 88 914 308 aktier. Inlösenbeloppet, totalt 1 012 636 800 kronor, kommer att utbetalas från VPC den 30 augusti 2007.

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar