Valberedning inför JMs årsstämma 2008

I enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning meddelas härmed sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2008.

Ledamöterna är följande:

- KG Lindvall, ordförande (Swedbank Robur fonder)
- Anders Algotsson (AFA Försäkring)
- Lars-Åke Bokenberger (AMF Pension)
- Anders Oscarsson (SEB)
och, enligt instruktionen för valberedningens arbete,
- Lars Lundquist (Styrelseordförande i JM)
Årsstämma 2008 i JM kommer att hållas torsdagen den 24 april 2008 på bolagets huvudkontor i Solna.

Förslag till valberedningen kan lämnas via e-post: valberedningen@jm.se

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar