Valberedningens förslag avseende styrelsens sammansättning inför JM ABs årsstämma 2018

Valberedningen i JM AB har beslutat att föreslå årsstämman 2018 följande beträffande styrelsens sammansättning.

Antal ledamöter i styrelsen: Sju ordinarie ledamöter, inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Persson som ordförande i styrelsen (invald 2017). Valberedningen föreslår vidare omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh (invald 2013), Olav Line (invald 2017), Eva Nygren (invald 2013), Kia Orback Pettersson (invald 2010), Åsa Söderström Jerring (invald 2007) och Thomas Thuresson (invald 2016).

Valberedningen består av Åsa Nisell (ordförande), Swedbank Robur Fonder, Hans Ek, SEB Fonder, Anders Algotsson, AFA Försäkringar, Carina Lundberg Markow, Folksam samt Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i JM AB torsdagen den 12 april i år kommer att anges i kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information kontakta:
Valberedningens ordförande Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder, 08-585 924 00

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-02-23 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Taggar:

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.