Forskningsstudie: Vinnarskallen försvinner för äldre chefer

Studie med 6789 personer visar på skillnader mellan yngre och äldre chefer 

En forskningsstudie gjord av forskare från Göteborgs universitet visar hur äldre och yngre chefer skiljer sig åt. Undersökningsmaterialet utgörs av 6789 chefssvar på det arbetspsykologiska testet Jobmatch Talent och materialets storlek gör studien helt unik. Rapporten visar bland annat att vinnarinstinkten och viljestyrkan minskar med åren, men att energi och uthållighet ligger kvar på samma nivå.

– De yngre cheferna är mer karriärsmedvetna och ambitiösa. Med åldern ändras fokus från den egna karriären till att vara en lagspelare och utveckla medarbetarna. Det gör i sin tur att en mer tolerant inställning odlas fram vilket kan vara en orsak till att vinnarskallen minskar, säger Trevor Archer, professor i psykologi på Göteborgs universitet som står bakom studien.

Professor Trevor Archer har tillsammans med fil.dr. Bengt Jansson
undersökt skillnader mellan yngre och äldre chefer.

Studien publicerades i maj 2015 och använder svar från chefer mellan 30-60 år på det arbetspsykologiska testet Jobmatch Talent för att jämföra likheter och skillnader. De 6789 analyserade chefssvaren gör studien unik i sitt slag. Testresultatet belyser 30 olika chefsegenskaper där tre ökar med åldern, sju minskar och hela tjugo egenskaper visade sig vara åldersoberoende.

­– Av de 20 egenskaper som är oberoende av ålder ser vi bland annat att äldre chefer är lika riskvilliga och har lika mycket initiativförmåga som yngre chefer. De stora skillnaderna ligger framför allt i hur yngre och äldre chefer arbetar och var de lägger sitt fokus. De åldersberoende egenskaperna kan delas upp i tre olika sektioner - arbetsfokus, drivkraft och samarbete.

En tydlig skillnad ligger i att yngre chefer ser sig själva som centrum för att nå framgång medan äldre chefer ser sina medarbetare som det viktigaste för att nå önskade resultat. Äldre chefer arbetar därför i större utsträckning tillsammans med arbetslaget.

– Äldre chefer utvecklar sina medarbetare bättre medan yngre chefer fokuserar mer på att nå sina egna mål och visa framfötterna.

Huruvida en yngre eller äldre chef är att föredra beror bland annat på typen av företag och vilken fas det befinner sig i.

– Samtidigt som vinnarinstinkten och ambition tenderar att vara större hos yngre chefer så har äldre chefer större förmåga att ta ett helhetsperspektiv medan yngre är betydligt mer för detaljstyrning. Det går alltså inte att säga huruvida en äldre eller yngre chef alltid är det bästa för ett företag, säger Trevor Archer, professor i psykologi från Göteborgs universitet och författare av studien.

Typiska egenskaper hos yngre respektive äldre chefer

Yngre chefer Äldre chefer
Detaljstyrning och organisering Helikoptersyn och helhetsperspektiv
Driver egna initiativ Ger plats till andras initiativ
Styr och följer upp projekt och resultat Delegerar ansvar, släpper fram andra
Skapar resultat genom att driva processen Skapar resultat genom att värna om lagandan
Beslutsprocessen baseras på egen övertygelse Tar med andras feedback och åsikter i sin beslutsprocess
Ser sig själv som centrum för resultat Ser medarbetarna som centrum för resultat
Skapar visioner och mål Skapar samarbete och team för att nå mål

Studien finns att läsa i sin helhet som bilaga och i Jobmatch Talents pressrum.

Jobmatch Talent pressrum
http://news.cision.com/se/jobmatch-talent

För ytterligare information
Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden AB, 070-190 20 40, Klaus.Olsen@jobmatchtalent.com 
Magnus Sjöbäck, pressansvarig JobMatch Sweden, 070-445 15 99, magnus.sjoback@sjobackpr.se
Trevor Archer, professor Göteborgs universitet, 073 823 94 23, trevor.archer@psy.gu.se 

Jobmatch Sweden hjälper företag att lära känna sina medarbetare med hjälp av det arbetspsykologiska testsystemet Jobmatch Talent. Resultaten används för att rekrytera eller utveckla medarbetare. Testet lanserades år 2000, har tills idag gjorts av över 30 000 personer och är certifierat av DNV enligt EFPA. Jobmatch Talent ägs och marknadsförs av Jobmatch Sweden AB, huvudkontoret ligger i Göteborg. www.jobmatchtalent.com/sv   

Taggar:

Om oss

JobMatch Sweden hjälper företag att lära känna sina medarbetare med hjälp av det arbetspsykologiska testet JobMatch Talent. Resultaten används för att rekrytera eller utveckla medarbetare. Testet lanserades år 2000, har tills idag gjorts av över 30 000 personer och är certifierat av DNV enligt EFPA. JobMatch Talent ägs och marknadsförs av JobMatch Sweden AB, huvudkontoret ligger i Göteborg. www.jobmatchtalent.com/sv

Prenumerera

Media

Media

Citat

Äldre ledare är mer benägna att låta andra ta plats medan yngre chefer fokuserar mer på att nå sina egna mål och visa framfötterna.
Trevor Archer, professor i psykologi på Göteborgs universitet