Delårsrapport Q2

April- juni 2017

Andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016:

 • Nettoomsättning: KSEK 3 509 (KSEK 2 078)
 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK 38 (KSEK - 336)

 • Resultatet per aktie: SEK 0,004 (SEK -0,03)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

Januari – juni 2017

Januari – juni 2017 jämfört med motsvarande period 2016:

 • Nettoomsättning: KSEK 6 627 (KSEK 3 469)

 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK – 60  (KSEK - 778)

   
 • Resultatet per aktie*: SEK -0,006 (SEK -0,01)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

April- juni 2017

Andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016:

 • Nettoomsättning: KSEK 3 509 (KSEK 2 078)

 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK 38 (KSEK - 336)

 • Resultatet per aktie: SEK 0,004 (SEK -0,03)

* Beräknat på 9 577 366 aktier

Om oss

Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.

Prenumerera

Dokument & länkar