Fredrik Dalebrant ny VD för Jojka Communications AB

Fredrik Dalebrant har av styrelsen utsetts till ny VD för Jojka Communications AB. Han efterträder den 1 juni 2018 Rutger Lindqvist som efter fem mycket framgångsrika år som medgrundare och VD går över till en friare roll där fokus kommer att läggas på Jojkas internationella expansion, strategiska samarbetsavtal samt nyförsäljning mot större bolag.

Det stora intresse som idag finns från befintliga, potentiella nya kunder och samarbetspartners kräver större engagemang från Rutgers sida. För att kunna driva internationell expansion, storbolagssegmentet samt samarbetsavtalen parallellt med att bygga och leda en starkare säljorganisation med ansvar för övriga segment är en organisationsförändring helt nödvändig för Jojkas fortsatta framgång.

Jojkas styrelse är mycket nöjd med denna lösning. Rutger kommer även sitta kvar i Jojkas styrelse samt bibehålla sitt betydande ägande i bolaget.

Fredrik Dalebrant har varit verksam inom Jojka under de senaste fem åren och nu senast i rollerna som Sales Director och ytterst ansvarig för Jojkas tekniska utvecklingsarbete. Fredrik har och kommer under lång tid framöver vara mycket viktig för bolagets fortsatta utveckling i sin roll som VD där produktutveckling och säljledning är i fokus.

”Jag är oerhört stolt över förtroendet jag fått och kommer göra allt jag kan för att Jojka skall fortsätta att utvecklas på det sätt som Rutger lagt grunden för. Ett fortsatt stark fokus på försäljning och produktveckling i kombination med starkare och mer fokuserad säljstyrka är nyckeln till fortsatt framgång, säger Fredrik i en inledande kommentar”.

”Den positionering vi intagit på marknaden efter lanseringen av vår nya plattform under 2017 kommer att skapa stora utvecklingsmöjligheter för Jojka framöver och vi kommer vara där för att kapitalisera på dessa, säger Fredrik i en avslutande kommentar”.

”För mig känns denna förändring helt rätt. Jag kan i min nya roll verkligen lägga fokus på det område jag brinner för mest, nämligen försäljning och på så sätt fortsätta skapa aktieägarvärde. Fredrik och jag har jobbat ihop under många år och jag är helt övertygad om att Fredrik kommer leverera i sin roll som VD, säger Rutger i en kommentar”.

SMS-marknadsföring och kommunikation med nya och befintliga kunder är rätt använt mycket effektivt. 97 % av alla SMS som skickas läses inom 3 minuter.

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt Survey som gör det lättare för företag ska kunna mäta kundnöjdheten. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 40 % av aktierna i bolaget 

För ytterligare information kontakta:
Lars Nordlander, Ordförande, Jojka Communication AB,
lars.nordlander@jojka.com 

Om oss

Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.

Prenumerera

Dokument & länkar