Jojka dubblar försäljningsstyrkan

Som tidigare kommunicerats råder stark efterfrågan på Jojkas produkter från såväl befintliga kunder som vill bredda nyttjandet av plattformen och från nya kunder som sett värdet i vårt erbjudande.

För att kunna möta den ökade efterfrågan och fortsätta den mycket positiva utveckling som Jojka har vad gäller tillväxt anställs nu ytterligare två säljare som kommer fokusera sin försäljning mot små och medelstora bolag.

I takt med att Jojka vuxit har mindre fokus kunnat läggas på detta lönsamma segment med stor marknadspotential. Säljarna, vilka båda har gedigen erfarenhet från att arbeta med mindre och medelstora bolag, börjar sitt arbete på Jojka den 14 maj.

Genom att fokusera på användarvänlighet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger relationer.

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta: 
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com 

www.jojka.com 

Om oss

Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.

Prenumerera