Jojkas starka tillväxt fortsätter i Q4

Oktobers volymutveckling följde den positiva trenden från Q3 och slutade på +56% över motsvarande period 2014, på årsbasis ligger ökningen på +73%. Skälet till den kraftiga ökningen ligger i såväl nya kunder samt att befintliga kunder expanderat användningen av Jojkas tjänster. Allt fler inser att SMS är en en stark kanal för att öka försäljningen samt att få ut information till rätt person i realtid. Vi på Jojka får allt fler förfrågningar och intresseanmälningar från brancher som traditionellt inte använt SMS som kanal och som nu söker nya vägar.

”Det är mycket glädjande att kunna konstatera att vi kan bibehålla den mycket starka tillväxten vi haft under Q2 och Q3. Detta är för oss ett kvitto på att våra kunder uppskattar våra tjänster samt att den finns en stark tillväxtpotential i takt med att nya brancher inser fördelarna med SMS som kommunikationskanal. Fokus nu kommer att ligga på att bibehålla den positiva tillväxten under Q4 säger VD Rutger Lindquist i en kommentar.”

För ytterligare information kontakta: 
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB
rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Om oss

Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.

Prenumerera

Dokument & länkar