Mycket bra start på 2018 – omsättningen upp 88% mot januari 2017!

Faktureringen för januari månad 2018 blev 1820 ksek att jämföras med 968 ksek för januari månad 2017. Omsättningen ökade därmed med hela 88%. 

Omsättningsökningen för januari ligger markant över bolagets egna förväntningar. Det finns ingen enskild kund som ligger bakom den stora ökningen utan det är flertalet kunder som sammantaget bidrar till utvecklingen.

Försäljningen har kommit igång bra under januari och vi ser att de budskap vi har uppskattas hos kunderna i våra viktiga segment e-handel och spelbolag.

Genom att fokusera på användarvänlighet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger relationer.

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta: 
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com 

www.jojka.com 

Denna information är sådan information som Jojka] är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018

Om oss

Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.

Prenumerera

Dokument & länkar