Starka siffror även i april – omsättningen upp 57% mot april 2017

Faktureringen för april månad 2018 blev 1633 ksek att jämföras med 1038 ksek för april månad 2017. Omsättningen ökade därmed med 57%. Jojka har nu visat på rullande månatlig tillväxt 19 månader i rad och trenden ser ut att fortsätta.

Ökningen är en sammantagen bild av att vi har fler kunder jämfört med förra året samt att flertalet av dessa kunder ökar sin användning av SMS som marknads-föringskanal.

Vi har spännande månader framför oss där våra nya medarbetare kommer hjälpa oss hålla tillväxttakten även framgent.

Genom att fokusera på användarvänlighet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger relationer.

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta: 
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com 

www.jojka.com 

Om oss

Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.

Prenumerera

Dokument & länkar