2 miljarder kronor till företag och sysselsättning genom lokalt ledd utveckling

Jordbruksverket fördelar 2 miljarder kronor till leaderområden för att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga områden som stimulerar ökad sysselsättning och nya företag. Pengarna ska användas till lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och hämtas från det nya landsbygdsprogrammet 2014–2020. Sverige är unikt inom EU genom att samordna lokalt ledd utveckling i alla de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt ledd utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi och kommer överens om prioriterade insatser under kommande programperiod.

Ett urval har gjorts

– Runt om i landet har det arbetats hårt med att ta fram nya utvecklingsstrategier. I de 48 leaderområden som vi nu ger klartecken till ser vi att det finns goda förutsättningar och tillräcklig kapacitet för att utveckla området och företagandet. I flertalet leaderområden har man valt att arbeta med flera fonder, säger Niclas Purfürst, chef för landsbygdsavdelningen.

Kvaliteten på alla strategierna har bedömts av urvalskommittén enligt de kriterier Jordbruksverket fastställt. Urvalskommittén har rangordnat strategierna, var fond för sig. Ambitionen har varit att täcka så mycket som möjligt av Sverige och Jordbruksverket har prioriterat de områden där det finns goda förutsättningar och tillräcklig kapacitet för att skapa utveckling.

Mer information

Mer information om lokalt ledd utveckling Mer information om urvalsprocessen

Fakta

 • Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet för lokalt ledd utveckling inom de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna
  - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling
  - Europeiska havs- och fiskerifonden
  - Europeiska socialfonden
  - Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
 • Urvalskommittén består av sex personer från ideell, privat och offentlig sektor.
 • De områden som nu prioriterats ska komma in med kompletteringar av sina strategier och ansökan om att starta sina områden senast den 31 december 2015.

Kontaktperson för journalister

Niclas Purfürst
Landsbygdsavdelningen
Fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon 070-604 07 89

Carin Alfredsson
Enheten för lokalt ledd utveckling
Fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 64 22

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.

Prenumerera

Dokument & länkar