En tredjedel av Sveriges befolkning bor på landsbygden

Sedan industrialiseringen har det skett en kraftig urbanisering vilket inneburit en stor utflyttning från landsbygd till stad. Men landsbygdernas förutsättningar ser väldigt olika ut över landet. Och ett antal landsbygdskommuner har en långsiktig positiv utveckling. Det framgår av Jordbruksverkets kunskapsprojekt Allt om landet.

- En viktig slutsats är att landbygd alltid bör studeras som landsbygder eftersom förutsättningarna är väldigt olika. En del områden växer snabbt och får fler jobb, medan andra minskar. Landsbygderna bör alltså inte betraktas som en enhetlig grupp, säger Lina Bjerke, på Jordbruksverkets enhet för landsbygdsanalys.

34 procent bor i landsbygdskommuner
En levande landsbygd som levererar mat, energi och jobb är en förutsättning för ett kokurrenskraftigt Sverige. I Allt om landet samlas kunskap om landsbygderna i en ny webbpublikation. Den definition av landsbygd som används i Allt om landet utgår från en klassificering av hela kommuner. Enligt den bor 34 procent av befolkningen i någon av kommunerna som klassas som landsbygd.

- De flesta kommuner består givetvis av både landsbygd och stad. Fördelen med den kommunklassificering som vi använder i Allt om landet är att vi relativt enkelt kan göra jämförelser av hur förhållanden skiljer sig mellan kommuner som är mer präglade av landsbygdsförhållanden jämfört med stadsförhållanden, förklarar Lina Bjerke.

Inte självklart att storleken på kommunen styr tillväxttakten
Befolkningsökningen de senaste 20 åren har fördelat sig olika över landet. Cirka 40 procent av kommunerna har haft en positiv befolkningstillväxt. Det är inte nödvändigtvis storleken på kommunen som avgör om det är en tillväxtkommun eller inte. Av de landsbygdskommuner som har vuxit under de senaste två decennierna ligger flera på ett rimligt pendlingsavstånd till de största städerna eller är utpräglade turistkommuner. Exempel på sådana kommuner är Trosa, Ängelholm och Alingsås, respektive Falkenberg, Strömstad och Åre.

Förmåga att behålla sin attraktivitet
Det finns också exempel på kommuner som har haft en stark befolkningstillväxt som varken ligger nära de största städerna eller är utpräglade turistkommuner, så som Vaggeryd, Värnamo, Lidköping, Vänersborg och Nyköping.

- Det handlar om en förmåga hos dessa kommuner att över tid behålla sin attraktivitet som boendealternativ. Kommuner som har haft en positiv utveckling under en period tenderar också att ha en fortsatt positiv utveckling, avslutar Lina Bjerke.

Bred bild av landsbygden
Syftet med Allt om landet är att presentera en bred bild av landsbygdens förutsättningar och möjligheter. Allt om landet kommer att ges ut som webbpublikation i flera olika avsnitt, bland annat befolkningsstruktur, service och infrastruktur, sysselsättning, företagande och tillväxt. Kunskapen kommer att vara enkel att ta till sig med lättöverskådlig grafik och kortare sammanfattningar. Varje avsnitt innehåller även en fördjupning med ytterligare kunskap.

Mer information
Följ arbetet med Allt om landet på våra Facebook- och Twitterkanaler:
www.facebook.com/vialskarlandsbygd
www.twitter.com/alskarlandsbygd #alltomlandet

Kontaktpersoner för journalister
Lina Bjerke, landsbygdsanalysenheten, tfn 036-15 60 25
Anna Wretling Clarin, projektledare Allt om landet, tfn 072-502 43 84

Taggar:

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.