Fiskestöd söks för första gången via Jordbruksverket

Nu ska yrkesfiskare, vattenbrukare och andra för första gången söka pengar via Jordbruksverket från Europeiska fiskerifonden (EFF).  Jordbruksverket har tagit över ansvaret för fonden från Fiskeriverket den 1 juli i år.

-          Trots förändringen ska stödansökan fungera som vanligt, och vårt mål är att utbetalningarna ska rulla på utan avbrott säger Anna Blomquist på Jordbruksverkets fiskerienhet.

Pengar kvar

Totalt omfattar Europeiska fiskerifonden 1 miljard kronor för perioden 2007-2013, varav häften är EU-finansierat. Omkring 40 procent av pengarna finns kvar att söka. Pengar kan beviljas för till exempel företagsutveckling, investeringar, miljöåtgärder och marknadsföring inom fiskeområdet. De sökande är till exempel yrkesfiskare, vattenbrukare eller de som jobbar med beredning och försäljning.

Länsstyrelsen handlägger stöden

Jordbruksverkets har ett övergripande ansvar för stöd och vissa andra fiskefrågor. Handläggningen sker i de allra flesta fall på länsstyrelserna. Stödsökande ska alltså kontakta länsstyrelsen i det län där de har sin verksamhet. Länsstyrelsen granskar ansökan. De som fått beslut om stöd ska därefter söka om utbetalning. Även den ansökan ska skickas till länsstyrelsen.

Nya blanketter

De som söker stöd ska göra det på nya blanketter. De omgjorda blanketterna och aktuell information om fiskerifonden och andra fiskefrågor finns på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se. Sista ansökningsdag under den aktuella ansökningsperioden är den 31 augusti.

Bakgrund

Fiskeriverket har upphört och från den 1 juli 2011 är det Jordbruksverket som ansvarar för :

  • utvecklingen av fritidsfiske och fiskenäring
  • vattenbruk
  • stöd till fiskenäringen
  • handels- och konsumentfrågor om fiske
  • djurskydd och smittskydd när det gäller odlad fisk (sedan tidigare)

Förutom att Fiskeriverket läggs ner och Jordbruksverket får nya arbetsuppgifter bildas också den nya Havs- och vattenmyndigheten den 1 juli. Även Naturvårdsverket och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) berörs av förändringarna. Jordbruksverket kommer att ha ett nära samarbete med berörda myndigheter och organisationer inom ramen för det nya uppdraget inom fiske och vattenbruk.

Mer information

Läs mer om stöd till fiske och vattenbruk

Kontaktpersoner för journalister

Anna Blomquist, fiskerienheten, 0708- 17 87 89

Karl Selleby, fiskerienheten, 036-15 58 57

 

 

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.

Prenumerera